Afval & Milieu

Afval inleveren

De gemeente heeft een milieustraat waar u uw afval kunt brengen. Het gaat om het volgende:

Honden uitlaten

Voor het uitlaten van honden in de openbare ruimte gelden enkele regels. Deze regels zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en verschillen per gemeente.

Iets melden

Vragen, klachten of gebreken kunt u bij de gemeente melden via de Melding Openbare Ruimte. Voorbeelden van zo’n melding kunnen zijn:

Rioolklacht melden

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel (met betreffende gemalen, pompen en bergbezinkbassins).

Duurzaamheid

De gemeente Waterland heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Om de aarde ook in de toekomst leefbaar te houden kun je juist op lokaal niveau een heleboel doen.

Lees meer

Groenvoorzieningen

Waterland is niet alleen rijk aan water, maar ook aan natuurlijk groen. Het openbaar groen wordt onderhouden door de gemeente.

Lees meer

Afvalcontainer aanvragen

Als uw afvalcontainer kapot is gegaan of is verdwenen, dan kunt u een nieuwe aanvragen. Ook is het mogelijk uw container om te ruilen voor een kleinere of grotere.

Asbest verwijderen

Asbest is gevaarlijk voor de volksgezondheid, vooral als asbestproducten beschadigd zijn. Bij beschadiging kunnen minuscuul kleine deeltjes vrijkomen.