Vergadering monumenten- en welstandscommissie

Datum 
27 mei 2019 - 13:00

U bent welkom bij de openbare vergadering van de monumenten- en welstandscommissie Waterland. De volgende plannen worden behandeld:

  • Noordervesting 6 WS in Monnickendam
  • Buurterstraat 2 op Marken, bouw appartementengebouw
  • Dijkverzwaring Marken

Voor de precieze starttijd van de vergadering kunt u op vrijdag voorafgaand aan de vergadering vanaf 13.30 uur contact opnemen met afdeling VROM van de gemeente Waterland (bouwtoezicht@waterland.nl). Heeft u andere vragen? Belt u dan met het secretariaat van de afdeling VROM, tel: (0299) 658 585. De vergadering wordt georganiseerd door MOOI Noord-Holland (adviseurs omgevingskwaliteit). Tel (072) 520 44 59 / www.mooinoord-holland.nl / info@mooinoord-holland.nl