Bericht Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: inloopspreekuur dijkversterking Markermeerdijken

De Markermeerdijken van Hoorn tot Amsterdam zijn afgekeurd. Om de Markermeerdijken weer veilig te krijgen is er een plan opgesteld door de Alliantie Meerdijken.

Wilt u hier meer over weten?

Alliantie Markermeerdijken organiseert elke vrijdag vanaf 27 juli tot en met 7 september tussen 9.00 uur en 12.00 inloopspreekuren. Hier krijgt u informatie over de ontwikkelingen en de wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbesluiten.  Ook kunt u hier uw vragen stellen. De inloopspreekuren vinden plaats in het projectkantoor aan de Hoogedijk 1D in Katwoude. Voor afspraken op afwijkende data of tijdstippen, kunt u contact opnemen met de Alliantie Markermeerdijken contact@markermeerdijken.nl of telefonisch via 0299-224510.