Bestuurskrachtonderzoek

Gemeente Waterland onderzoekt bestuurskracht

In het Coalitieakkoord 2014-2018 is voorgenomen om een bestuurskrachtonderzoek te doen. Er zijn namelijk veel ontwikkelingen en taken die op de gemeente afkomen. Daarom was het ter voorbereiding op de toekomst wenselijk te onderzoeken waar de sterktes en zwaktes van de gemeente liggen. Het onderzoek was breed van opzet. We keken kritisch naar ons zelf om te beoordelen wat er goed gaat en wat er beter kan. Maar ook inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties werden erbij betrokken.

Op deze pagina vindt u berichten en informatie die over dit bestuurskrachtonderzoek zijn verschenen: