Afvalinzameling: hoe doen we het samen?

Sinds januari 2018 heeft Waterland voor het huis aan huis inzamelen van het afval een nieuwe afvalinzamelaar: Remondis.

Dat betekende wennen aan andere inzameldagen, containers en zakken. Ook voor Remondis is het werken in een nieuwe gemeente wennen aan nieuwe wijken en adressen en de hiervoor in dienst genomen extra collega’s.

Uitdagingen

Hierdoor zijn soms wat minicontainers en zakken een dag te laat opgehaald en of op een verkeerde dag aangeboden. Inmiddels zijn de beladers gewend aan de nieuwe wijken en gaat de inzameling steeds beter.

Alleen in de historische kernen van Marken en Monnickendam loopt de afvalinzameling nog niet helemaal zoals het hoort. Hoe komt dat nu? Het inzamelen van afval in deze wijken is een interessante uitdaging: een ‘gewone’ vuilniswagen past namelijk niet door alle straten. Daarom wordt in smalle straten gewerkt met een speciaal klein voertuig, dat ondanks zijn geringe omvang, in staat is om zakken op te halen en minicontainers te legen.

Doordat de wagen afwijkt van de standaard, blijkt deze nogal storingsgevoelig te zijn. Aanleiding genoeg om op zoek te gaan naar een vervangend voertuig, dat wél aan de kwaliteitseisen voldoet. Remondis heeft intussen een nieuw voertuig besteld. We hopen dat daarmee de afvalinzameling weer vlekkeloos gaat verlopen. Tot die tijd neemt Remondis alle benodigde maatregelen om uitval van wagens zoveel mogelijk te voorkomen. Heeft u toch een opmerking? Neem dan contact op met Remondis via (0299) 407 671 of waterland@remondis.nl

Samen doen we het goed en het kan nog beter!

Bron scheiden = restafval vermijden. Beter scheiden moet leiden tot een kleinere berg restafval. Dit gaat tot nu toe volgens plan; met name de stroom PMD materiaal groeit.

Hebben we dan niets meer te verbeteren? Toch wel!

Wij maken ons met name in de historische kernen wat zorgen over huisvuil dat her en der op straat ‘vergeten’ wordt. Doordat het op een verkeerde dag aangeboden werd. Of doordat zakken op de verkeerde plek worden achtergelaten. Dit zien we bijvoorbeeld wanneer er bij de kleine afvalbakken langs de straat (die bedoeld zijn voor zwerfafval) huisvuilzakken worden achtergelaten. Of bij de ondergrondse container op ’t Prooyen (speciaal voor de schippers, niet voor passanten en/of inwoners).  Dit veroorzaakt zwerfafval, omdat vogels en andere dieren de zakken stuk maken. Geen fraai  gezicht en het gaat ook nog vies ruiken. Laten we het samen schoon houden!

  • Maakt u dus vooral gebruik van de informatie over de ophaaldagen op waterland.nl of de app MijnAfvalwijzer.nl.
  • Wist u dat u in deze app een herinneringsbericht kunt instellen? Dan krijgt u netjes een melding wanneer u het afval buiten kunt zetten.