Buitengebied Waterland krijgt glasvezel

Al geruime tijd werkt gemeente Waterland samen met een aantal betrokken inwoners aan het project verbeteren breedbandvoorziening. Bedoeling daarvan is het aanpassen van de internetsnelheid bij adressen waar nu nog sprake is van trage verbindingen, de zogeheten ‘’witte adressen’’. Glasvezel Buitenaf bood inwoners van het buitengebied de mogelijkheid om zich aan te melden voor een abonnement. Streefgetal om tot realisatie over te gaan was een minimum van 40%. Dat is gehaald en dat is dus  goed nieuws voor inwoners van ons buitengebied!

Schaalvergroting biedt kansen
Zomer 2018 is aansluiting gezocht bij de regiogroep Zaanstreek-Waterland van Glasvezel-buitenaf.
De initiatieven van een partij als Glasvezel Buitenaf zorgen voor schaalvergroting en dat maakt de kans voor een realistisch plan vele malen groter. Portefeuillehouder Astrid van de Weijenberg is blij met het resultaat. “Snel internet is zo langzamerhand een onmisbare nutsvoorziening geworden. Dankzij de inspanningen van Glasvezel Buitenaf en van de ambassadeurs uit de regio is het minimum aantal deelnemers gehaald. Daarmee behoren die trage verbindingen straks tot het verleden en dat is een positieve ontwikkeling ”.