Denk mee over het OV in Zaanstreek-Waterland

Logo vervoerregio

De Vervoerregio Amsterdam heeft het ontwerp Programma van Eisen (PvE) voor de aanbesteding van het openbaar busvervoer in Zaanstreek-Waterland vrijgegeven voor inspraak. Van 3 juni tot en met 14 juli ligt het ontwerp programma van eisen ter inzage en kunnen inwoners, bedrijven en belangenorganisaties een reactie indienen.

Aanbesteding

De huidige OV-concessie voor het busvervoer in Zaanstreek-Waterland loopt in december 2021 af. In het PvE staan zaken als frequentie, lijnennet, materieel, comfort en reisinformatie. In de nieuwe aanbesteding wordt ook waarde gehecht aan duurzaamheid en innovatieve vormen van mobiliteit en een hogere kwaliteit van de dienstverlening. Het huidige vervoersaanbod in Zaanstreek en Waterland is het uitgangspunt voor de nieuwe concessie. Dit aanbod wordt goed gewaardeerd door de reiziger.

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Het ontwerp PvE is te vinden op www.vervoerregio.nl. Reacties kunnen tot en met 14 juli worden gemaild naar pvezawa2022@vervoerregio.nl. De vervoerregio is telefonisch te bereiken via telefoonnummer (020) 5273700.