Inspraak concept Stedebouwkundig Programma Galgeriet van start

Het plan ligt vanaf 19 oktober zes weken ter inzage. U kunt tot 30 november uw reactie insturen.

Het project Galgeriet is een omvangrijk en uniek project binnen de gemeente Waterland. Het bestaande bedrijventerrein wordt getransformeerd naar een compleet nieuw gemengd woongebied met verschillende soorten bedrijven.

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken wordt een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voorbereid. Vooruitlopend op de bestemmingsplanprocedure is een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) opgesteld. Voordat de gemeenteraad een definitief besluit neemt over het SPvE, stellen wij u graag in de gelegenheid om deze te raadplegen en uw reactie hierop te geven. Het concept SPvE ligt vanaf 19 oktober 2018 gedurende zes weken ter inzage.

Het SPvE is te raadplegen bij de balies van het gemeentehuis of via onze projectpagina over het Galgeriet (zie downloads). U kunt tot 30 november 2018 uw inspraakreactie sturen. Dit kan per e-mail via gemeente@waterland.nl of per brief aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, ter attentie van Rita Ayoub.

Stadsdebat

Op 6 november organiseren wij een stadsdebat waarin het stedenbouwkundig plan wordt toegelicht. Kijkt u voor meer informatie in ons agenda-item hierover!