Participatieverklaringen uitgereikt aan statushouders uit Waterland en Edam/Volendam

Burgemeester Kroon met de personen die een participatieverklaring kregen

Burgemeester  Kroon reikte, samen met wethouder Koning van Edam/Volendam, afgelopen dinsdag aan 18 migranten uit beide gemeenten participatieverklaringen uit.

De deelnemers kregen de oorkonde omdat zij met goed gevolg de training Participatie van Stichting Vluchtelingenwerk  hadden doorlopen en daarom de participatieverklaring konden ondertekenen. Het ondertekenen van de Participatieverklaring is een verplicht onderdeel van de inburgering van nieuwkomers. De gemeenten Waterland en Edam-Volendam hebben Vluchtelingenwerk gevraagd om de statushouders trainingen te geven over de participatieverklaring.
Op deze training maken  de deelnemers kennis met de kernwaarden en normen die in Nederland gelden. De kernwaarden zijn vrijheid, gelijkheid, participatie(democratie) en solidariteit.

Burgemeester Kroon:” Het is hartverwarmend om te zien hoe blij onze nieuwe inwoners zijn met hun participatieverklaring. Als gemeente hechten wij er veel waarde aan dat iedereen zich zo snel mogelijk thuis voelt in Waterland en Nederland. Vandaar dat wij samen met Vluchtelingenwerk de training aanbieden.”.