Voortgang proces Bestuurlijke Toekomst

Gemeente Waterland is in gesprek geweest met omliggende gemeenten over haar bestuurlijke toekomst. De reacties van onze buurgemeenten zijn binnen!

Zoals eerder gemeld bestaat het proces rondom de Bestuurlijke Toekomst van Waterland uit drie fases. In de eerste fase zijn er de denksessies geweest en de twee fase bestond uit het ophalen van reacties van de gemeentebesturen van de ons omringende gemeentes. Die reacties zijn nu binnen en vindt u op onze pagina Bestuurlijke Toekomst.

Deze reacties vormen samen met de drie Argumentenkaarten de basis voor de gesprekken die we met u willen voeren. Daar gaan we snel mee starten. Het startsein voor die discussiebijeenkomsten is op 16 april a.s. Dan vindt er ’s avonds een kick-off plaats in De Bierderij in Monnickendam. Het programma is zo goed als rond. Binnenkort volgt nadere informatie.

Daarna gaan we in de periode mei/juni de kernen in om met u in discussie te gaan. Die bijeenkomsten organiseren we samen met de dorps- en kernraden. In elke kern gaan we op dezelfde manier met de inwoners in gesprek. Dat doen we plenair in een interactief deel en daarna in gesprekgroepen. Zodra de data bekend zijn, volgt daarover meer informatie. Houdt u de berichten over de bestuurlijke toekomst dus goed in de gaten!