Zaterdag 23 maart: landelijke opschoondag

Doet u ook mee aan de landelijke opschoondag?

De landelijke Opschoondag kun je zien als een gezamenlijke voorjaarsschoonmaak. Hij vindt elk jaar in de laatste week van maart plaats. Het is een dag waarop Nederlanders met hun buren, vereniging, de sportclub, school of hun collega's samen hun buurt schoonmaken.

Deelname aan de Landelijke Opschoondag is vrijblijvend maar voor velen vanzelfsprekend geworden. In heel Nederland organiseren inwoners, bedrijven, verenigingen en groeperingen zelf een schoonmaakactie of ondersteunen lokale schoonmaakactiviteiten. Meedoen aan de Landelijke Opschoondag helpt de band tussen je inwoners, medewerkers of klanten en je organisatie versterken.

Deelnemers in Waterland kunnen gezamenlijk initiatieven opzetten of zelfstandig aan de gang gaan. Enthousiast geworden? Gemeente Waterland heeft handige vuilknijpers en blauwe inzamelzakken ter beschikking. De vuilknijpers levert u achteraf weer in en het verzamelde afval biedt u via de huisvuilinzameling aan.

Voor materiaal (vuilknijper en/of afvalzakken) kunt u contact opnemen met onze buitendienst via telefoonnummer (06) 53 17 40 33.