Onderhoud asfalt Dorpsstraat Uitdam

dinsdag 21 mei worden reparatie werkzaamheden uitgevoerd aan het asfalt in de Dorpsstraat in Uitdam. Het betreft het gedeelte vanaf huisnummer 25 tot en met huisnummer 57. Dit  weggedeelte is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor verkeer op 21 mei 2019, tussen  07:00 -12:00 uur.
De werkzaamheden worden met vooraankondigingsborden aangegeven op onderstaande locaties

  • Op de splitsing N518 – Waterlandse Zeedijk (nabij Marken)
  • Op de splitsing Rijperweg – Dorpsstraat
  • Bij de zuidelijke bebouwde kom Uitdam
  • Bij de zeedijk afslagen hoek Durgerdammerdijk / Durgerdammergouw,  Ransdorp, Holysloot.

Tijdens de werkzaamheden worden verkeersregelaars ingezet van 07:00 tot circa 11:00 op de hoek Rijperweg / Dorpsstraat en op de hoek Durgerdammerdijk / Durgerdammergouw. Wij verzoeken u de aanwijzingen van de aannemer en verkeersregelaarts op te volgen. De afdeling Openbare Werken van de gemeente Waterland houdt toezicht op het werk. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze opzichter, de heer E. Bootsman. Telefoon: (0299) 658 573 of per e-mail: e.bootsman@waterland.nl.