Onderhoud asfalt Monnickendammerrijweg Ilpendam

dinsdag 21 mei worden reparatie werkzaamheden uitgevoerd aan het asfalt in de Monnickendammerrijweg in Ilpendam. Het betreft het gedeelte vanaf huisnummer 7 tot en met huisnummer 55. Dit  weggedeelte is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor verkeer op 21 mei 2019, tussen  07:00 -17:00 uur.
De werkzaamheden worden met vooraankondigingsborden aangegeven op onderstaande locaties

  • Bij de afslag Oudelandsdijkje – Kloosterdijk
  • Bij de afslag Monnickendammerrijweg – Overleek – Oudelandsdijkje
  • In het dorp bij de splitsing Dorpsstraat – Monnickendammerrijweg

Tijdens de werkzaamheden worden verkeersregelaars ingezet van 07:00 tot circa 16:00 op de hoek Monnickendammerrijweg / Overleek en op de hoek Dorpsstraat / Monnickendammerrijweg.
Wij verzoeken u de aanwijzingen van de aannemer en verkeersregelaarts op te volgen. Ilpendam is tijdens de werkzaamheden bereikbaar via de N247 / Jaagweg (N235) of via de Hofweg en Westerweg. De afdeling Openbare Werken van de gemeente Waterland houdt toezicht op het werk. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze opzichter, de heer E. Bootsman. Telefoon: (0299) 658 573 of per e-mail: e.bootsman@waterland.nl