Huishoudelijk afval inzamelen

Elk huishouden produceert afval. Denk aan groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval), papieren verpakkingen, restafval, plastic, metaal en drankenkartons (PMD), glas en kleding. Dit heet huishoudelijk afval. De gemeente zamelt dit huis aan huis in. Oud papier wordt binnen de gemeente Waterland door verenigingen opgehaald. De overige afvalstoffen kunt u bij de onder/bovengrondse wijkvoorzieningen kwijt.

Informatie over welk afval wanneer bij u wordt opgehaald kunt u op verschillende manieren vinden:

  • door naar de website van MijnAfvalwijzer.nl te gaan; deze site biedt u gepersonaliseerde afvalinzamelinformatie. Het enige dat u hoeft te doen is uw postcode en huisnummer in te voeren. De website biedt de mogelijkheid herinneringen en berichten over afvalinzameling via e-mail te ontvangen;
  • door de Afvalwijzer-App te downloaden; ook de App van afvalwijzer biedt u gepersonaliseerde afvalinzamelinformatie d.m.v. het invullen van postcode en huisnummer. De App biedt ook de mogelijkheid om herinneringen en berichten over afvalinzameling te ontvangen en is geschikt voor alle smartphones en tablets;
  • Download app voor Androïd/Windows 
  • Download app voor Apple

Wijken

LET OP! Veranderingen in ophaaldagen 2019 voor Marken en Monnickendam

Andere ophaaldag voor afval in historische kern Marken

Met ingang van 1 januari 2019 wijzigt de inzameldag voor afval in de oude kern van Marken. De inzameling vond altijd plaats op dinsdag en dat wordt nu vrijdag. Door deze wisseling kan het afval ’s morgens al uit de straten worden opgehaald in plaats van ‘s middags. Dat zorgt ervoor dat afval minder lang op straat blijft liggen. U ontvangt van Remondis nog een brief met informatie. Wij begrijpen dat u even aan deze verandering moet wennen maar rekenen op uw medewerking.

Andere ophaaldag voor afval in Monnickendam West

Woont u in de Oranjewijk, Ringshemmen, ’t Spil of Ooster(Ee)? Dan wordt uw mini-container vanaf 1 januari 2019 voortaan op de maandag geleegd. De reden hiervoor is van organisatorische aard. Door deze wijken op een andere inzameldag te bedienen, is de afvalinzamelaar beter in staat de inzameling goed en vlot uit te voeren. U ontvangt van Remondis nog een brief met informatie. Wij begrijpen dat u even aan deze verandering moet wennen maar rekenen op uw medewerking.

Wat betreft de afvalinzameling 2019 is de gemeente Waterland ingedeeld in zes wijken. Deze wijken hebben alle zes hun eigen afvalkalender en eigen ophaaldata. Hieronder vindt u de verschillende wijken en de afvalkalenders.

  • wijk Historische kernen Monnickendam en Dorpsstraat Watergang.
  • wijk Historische kern Marken
  • wijk 1.1: Monnickendam-West: Oranjewijk, Ringshemmen, 't Spil en Ooster Ee
  • wijk 1.2: Monnickendam-Oost: Buitengouw, Binnengouw en Markgouw
  • wijk 2: Marken, Broekermeerdijk, Uitdam, Zuiderwoude, Broek in Waterland.
  • wijk 3: Watergang (behalve Dorpsstraat), Ilpendam, Purmer, Katwoude, Kloosterdijk, Overleek

 U vindt onderaan deze pagina de afvalkalenders per wijk.

Hoe laat wordt er ingezameld?

Het bedrijf dat het huishoudelijk afval inzamelt, start om 7.30 uur met inzamelen. De zakken of containers moeten dan ook om 7.30 uur op de inzamelplaats staan.