Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Deze toeslag is bedoeld voor inwoners die gedurende minimaal 3 jaar (36 maanden) van een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsuitkering moeten rondkomen zonder dat zij uitzicht hebben op een betaalde baan.

Wij adviseren u de onderstaande informatie goed te lezen en een aanvraag in te dienen voor de individuele inkomenstoeslag als u denkt dat u daarvoor in aanmerking komt.

Wie komen in aanmerking:

 • Inwoners van de gemeente Waterland
 • Alleenstaanden, alleenstaande ouders en gezinnen

Wie zijn uitgesloten:

 • Personen met de pensioengerechtigde leeftijd;
 • Personen die een inkomen hebben op grond van de Wet Studie Financiering;
 • Personen met een uitkering die een maatregel of boete opgelegd hebben gekregen omdat zij niet voldoende meewerkten om aan het werk te komen of het werk te behouden;
 • Personen die korter dan 12 maanden geleden een inkomenstoeslag hebben ontvangen;
 • Personen die bewust korter of niet werken en daardoor een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsuitkering hebben.
Procedure 

Zo vraagt u de individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente:

 • Vul het aanvraagformulier in.
 • Stuur de bewijsstukken die nodig zijn mee.
Voorwaarden 
 • Op korte termijn heeft u geen zicht op een betaalde baan
 • De laatste 3 jaar heeft u een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsuitkering gehad
 • Uw vermogen mag niet hoger zijn dan het toegestane vermogen volgens de Participatiewet
 • U moet aantonen dat u uw best hebt gedaan om uw inkomens situatie te verbeteren

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar 

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact 

U kunt de individuele inkomenstoeslag aanvragen via een formulier dat u kunt downloaden op de website of u kunt het telefonisch opvragen bij het klantencontactcentrum van de gemeente Waterland, te bereiken via telefoonnummer (0299) 658 585.