Vergoeding sport & cultuur voor schoolgaande kinderen

Deze fondsen maken cultuur of sporten mogelijk voor jeugdigen van 4 tot 21 jaar uit gezinnen met lage inkomens.

 

Jeugdsport- en cultuurfonds

Heeft u een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum? En wilt u uw kinderen laten sporten of deel laten nemen aan culturele activiteiten? Dan kunt u misschien een beroep doen op het Jeugdsport- en cultuurfonds van de gemeente Waterland. Als u jonger bent dan 21 jaar kunt u ook individueel een beroep doen op het fonds.

Voor wie

Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds maken cultuur of sporten mogelijk voor jeugdigen van 4 tot 21 jaar. Het gaat dan om jeugdigen uit gezinnen met lage inkomens

Soorten vergoedingen

Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds van de gemeente Waterland kennen twee soorten vergoedingen:

• voor het lidmaatschap/contributie; en

• voor de benodigde attributen.

Het bedrag dat wij vergoeden is voor sport maximaal € 225 per kind per 12 maanden. Voor cultuur is het maximale bedrag € 450 per kind per 12 maanden. U kunt per kind een sportaanvraag of een cultuuraanvraag doen. Dus niet allebei. Het geld wordt rechtstreeks overgemaakt naar de aanbieder, zoals bijvoorbeeld de sportvereniging, cultuurinstelling of de leverancier van attributen.

Voorwaarden

• Het kind moet tussen de 4 en 21 jaar zijn (dus tot en met 20 jaar);

• het kind moet in de gemeente Waterland wonen;

• het inkomen van de ouders mag niet hoger zijn dan maximaal 120% van de voor hen geldende bijstandsnorm in 2018. Dat betekent voor een alleenstaande ouder dat het maximale maandelijks inkomen ca € 1.200,-- is. Voor kinderen uit een twee-oudergezin is het maximum inkomen ca € 1.700,-.

Het volgen van zwemles valt ook onder deze regeling.

Aanvragen

Alleen een intermediair (tussenpersoon) kan een aanvraag indienen. U kunt als ouder zelf geen aanvraag doen. Intermediairs zijn leerkrachten, maatschappelijk werkers of vrijwilligers van vluchtelingenwerk. Ook de Consulenten participatie en re-integratie zijn Intermediairs. Op de website www.jeugdsportfonds.nl vindt u een lijst met intermediairs van de gemeente Waterland.

Een formulier om een bijdrage aan te vragen vindt u onderaan deze pagina.

Wilt u meer informatie?

Kijk voor meer informatie op www.jeugdsportfonds.nl of www.jeugdcultuurfonds.nl of neem contact op met de gemeente via telefoonnummer (0299) 658 585