Kohnstammlocatie Monnickendam

Waar: 
Pierebaan
Wat: 
62 appartementen voor o.a. starters en senioren
Stand van zaken: 

De ontwikkelaar/aannemer komt in oktober met een aanvraag omgevingsvergunning.

Laatste update: 
19 oktober 2018

Begin februari 2018 heeft het college overeenstemming bereikt met ontwikkelaar Biesterbos. De feestelijke ondertekening van de koop-/projectontwikkelingsovereenkomst heeft op 6 maart 2018 plaatsgevonden. De ontwikkelaar zal uiterlijk oktober een aanvraag voor omgevingsvergunning indienen.

Het woningbouwplan omvat 62 appartementen, waarvan 20 sociale huurwoningen, 21 sociale koopwoningen en 21 vrije sector koopwoningen. Deze zijn bestemd voor verschillende doelgroepen en worden daarom levensloopbestendig. Verder wordt het complex aardgasvrij en heeft het een EnergiePrestatieCoëfficient (EPC) van max. 0. Dat wil zeggen dat er evenveel energie wordt opgewekt als verbruikt (0 op de meter). De woningen worden gebouwd volgens het concept Finch Buildings houten gebouwen van hoge kwaliteit en zeer duurzaam, zie ook http://www.finchbuildings.com/ Tenslotte is het voordeel met deze systeem/modulebouw dat de bouwtijd kort is (ca. 4 maanden).

De globale planning luidt als volgt:

oktober 2018 - indiening aanvraag omgevingsvergunning

4e kwartaal 2018 - vergunningprocedure

1e kwartaal 2018 - start bouw

Mocht u op de hoogte willen blijven van de ontwikkeling van het project en geïnteresseerd zijn in het huren of kopen van deze woningen dan kunt u uw contactgegevens doorgeven aan de ontwikkelaar (dit kan via info@biesterbos.nl). Zodra wij meer informatie beschikbaar hebben via een nieuwsbrief, website of andere informatie dan houden wij u hiervan op de hoogte.

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de gemeente Waterland: Gerald Roerdinkveldboom, tel. (0299) 658 582, e-mail g.roerdinkveldboom@waterland.nl