Veel gestelde vragen over afval

Waarom kan het huishoudelijk afval niet in één afvalstroom in een zak of mini-container worden aangeboden?

In Waterland vinden we het hergebruiken van afval belangrijk. Daar is ook onze afvalinzameling op gericht. Vroeger moest u zelf het afval scheiden en naar wijkcontainers brengen. Dat leverde te weinig resultaat op, er werd niet voldoende gescheiden. Tegenwoordig is afval scheiden zelfs een wettelijke verplichting! Wist u dat ongeveer de helft van uw restafval uit plastic (PMD) bestaat?
Daarom is de inzamel frequentie voor het restafval gehalveerd. De  vrijgekomen dagen benutten we voor de inzameling van het PMD-materiaal.

Hoe komt het dat ik last heb van stank en ongedierte?

Stank en ongedierte komt met name van organisch afval zoals vlees, vis en gevogelte. Dit ruikt vrij snel (zeker als het warm is) en trekt ongedierte aan. Het probleem zit vaak in het restafval. GFT is nog steeds een groot onderdeel van het restafval. Wanneer u  uw GFT ook consequent apart houdt  is er minder restafval en vooral minder geur, minder kans op maden. ‘s Winters wordt GFT om de week en ‘s zomers elke week.

Ik woon in een historische kern Monnickendam/op Marken, ben ik verplicht zakken voor mijn huisvuil te gebruiken?

Nee, dat hoeft niet. Ook als u in de historische kernen woont kunt  u gebruik maken van mini-containers. Houdt u er rekening mee dat de inzamelfrequentie wel iets lager ligt. U kunt de mini-containers via de website aanvragen.

Mijn afvalcontainer zit vaak overvol met luiers. Wat kan ik het beste doen?

U kunt hiervoor tijdelijk een extra container gebruiken of op termijn gebruik maken van een extra (luier)inzamelroute.

Mijn afvalcontainer is te klein!

Een overvolle container is erg vervelend. Probeert u het afval (nog) beter apart te houden!
Als u consequent afval scheidt raakt nog niet de helft van de container vol. Nog altijd gaat veel GFT, oud-papier, glas, kleding en helaas ook PMD bij het restafval. Houdt het apart, het loont de moeite!

Kan het afval niet vaker opgehaald worden?

De inzamelfrequentie restafval, PMD en GFT is afgestemd op de capaciteit van de inzamelmiddelen (containers e.d.). Vaker ophalen is daarom niet nodig en zou het inzamelen alleen maar duurder maken.

Ik  heb last van trillingen door zware vrachtauto’s

In de kernen geldt een inrijverbod voor vervoersmiddelen zwaarder dan 18 ton.  Bij overtredingen gaan we in overleg met de overtreder en zo nodig handhaven. De gemeente blijft werken aan meer communicatie over dit onderwerp. Dit doen we onder andere door te overleggen met vervoerders en ondernemers.

Hoe kan ik PMD het beste aanleveren?

Plasticverpakkingsmateriaal, metaalverpakkingen en drankkartons (PMD) moeten zonder etensresten en ‘’schraapschoon’’ aangeboden worden. Kort omspoelen voorkomt enigszins stankoverlast.
Gebruik voor het aanbieden in mini-container of wijkcontainer net als in de historische kernen een doorzichtige zak. Dan weten de afvalinzamelaars en afvalverwerkers direct om welk afval het gaat. Als u het PMD in een grijze ondoorzichtige (huisvuil) zak doet, kunnen we niet controleren wat er in de zak zit. Deze zakken worden dan als PMD geweigerd! Dat is natuurlijk jammer van uw moeite.  Doorzichtige afvalzakken voor PMD kunt u gratis afhalen op het gemeentehuis, dorpshuizen, bij Deen supermarkten en boekhandel NIMO te Monnickendam.  U kunt ook zelf voor doorzichtige zakken zorgen.