Informatieveiligheid

Inhoudverantwoordelijke

C. Willems

De gemeente heeft veel gegevens van haar inwoners. Daar gaan we zorgvuldig mee om. Toch kan het onverhoopt gebeuren dat die gegevens in verkeerde handen vallen. Bijvoorbeeld doordat de laptop waarop die gegevens staan wordt gestolen of het systeem waarin ze staan wordt gehackt. De wet noemt dit datalekken.

Als gemeente nemen wij dit zeer serieus en treffen maatregelen om dit datalekken te voorkomen. Als het toch gebeurt, is het lek dichten onze eerste prioriteit.

Melden van een datalek

Mocht u een datalek vermoeden of ontdekken, dan kunt u dat aan ons doorgeven via het meldingsformulier, of u kunt persoonlijk langskomen bij onze publieksbalie.

Iedereen heeft volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) recht op de bescherming van zijn/haar persoonlijke levenssfeer en een zorgvuldige omgang met zijn/haar persoonsgegevens. De autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op deze wet. Vanaf 1 januari 2016 moet de gemeente deze datalekken melden aan deze toezichthouder.

Gegevens van een ander

Het kan ook gebeuren dat iemand anders gevoelige gegevens van ú te zien krijgt. De gemeente neemt dan hierover contact met u op en neemt maatregelen om vervelende gevolgen van het datalek te voorkomen of beperken.

Vermoedt u dat de gemeente Waterland onjuist is omgegaan met uw persoonsgegevens? Bent u (ongewild) in aanraking gekomen met gevoelige gegevens van iemand anders?

Meld het ons!