Inkomen, toeslagen en subsidies

Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Deze toeslag is bedoeld voor inwoners die gedurende minimaal 3 jaar (36 maanden) van een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsuitkering moeten rondkomen zonder dat zij uitzicht hebben op een b

Inkomen

De gemeente Waterland vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Daarom kunt u bij de gemeente Waterland gebruik maken van diverse regelingen of uitkeringen.

Lees meer

Hulp bij laag inkomen

Inwoners kunnen via hulp bij laag inkomen een bijdrage krijgen voor verschillende kosten die nodig zijn bij deelname aan sport, cultuur en educatie.

Lees meer

Werk zoeken (Participatiewet)

Het is soms moeilijk om een baan te vinden. Bijvoorbeeld omdat u al een tijd geen werk meer heeft. Het helpt dan om een cursus of training te volgen. Of u gaat vrijwilligerswerk doen.

Vergoeding sport & cultuur voor schoolgaande kinderen

Deze fondsen maken cultuur of sporten mogelijk voor jeugdigen van 4 tot 21 jaar uit gezinnen met lage inkomens.

 

Schuldhulpverlening

Heeft u schulden of betalingsachterstanden waar u zelf niet meer uitkomt? Dan kunt u schuldhulpverlening aanvragen bij de gemeente.

Lees meer

Kwijtschelding

Als u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden. U hoeft de belasting dan niet te betalen.

Subsidies

U kunt voor verschillende doeleinden (welzijns)subsidies aanvragen bij de gemeente. Hier leest u alles over de verschillende soorten, mogelijkheden en voorwaarden.
Er zijn twee varianten:

Lees meer

Veilig e-mailen met ZIVVER

U heeft een e-mail via ZIVVER van ons ontvangen? Hier leest u hoe u deze kunt openen.

Lees meer