Toezicht op kwaliteit Wmo uitvoering

Geld dat voor zorg bedoeld is, hoort aan zorg besteed te worden. In de meeste gevallen gaat dit goed. Toch blijkt dat er soms fraude wordt gepleegd of dat de kwaliteit van de zorg niet goed is. Om er zeker van te zijn dat iedereen die zorg nodig heeft de juiste hulp op de juiste manier krijgt, wil de gemeente het graag weten als er iets niet klopt. Ook als u alleen een vermoeden heeft dat er iets niet goed gaat, is het belangrijk dat u dit doorgeeft bij het meldpunt zorg.
Komt de zorgverlener onregelmatig, minder dan afgesproken of is er twijfel over de kwaliteit van de hulp? Dan kan het zijn dat er iets niet in orde is. Het kan gaan om hulp die is ingekocht met een Persoonsgebonden Budget (PGB), maar ook om alle andere hulp van zorgverleners die een contract hebben met de gemeente. Als u de melding doorgeeft via onderstaande link, dan kan de gemeente direct actie ondernemen.

Wie kan er melding doen

Iedereen uit gemeente Waterland kan terecht bij het meldpunt zorg (Wmo en Jeugdwet). U hoeft dus niet zelf zorg te ontvangen, maar u kunt ook een melding doorgeven als het om de zorg van een familielid, buurman of kennis van u gaat. Melden kan ook anoniem.

Online een melding doorgeven

Op de website van gemeente Zaanstad kunt u uw melding doorgeven.

Regulier toezicht

In overleg met de gemeenten wordt ieder jaar bepaald op welk thema of welk type ondersteuning het reguliere toezicht zich zal richten.

In 2018 is gekozen voor het beschermd wonen.

Calamiteit melden

Op de website van de GGD kunt u direct een calamiteit melden.