Werk in Uitvoering

Gemeente Waterland werkt, samen met haar partners, voortdurend aan de verbetering van onze leefomgeving.  Maar ook provincie, Hoogheemraadschap of andere instanties zijn soms aan het werk in Waterland.

Dat is noodzakelijk, maar soms ook lastig voor u als inwoner of bezoeker. Via onze website, de gemeentepagina en via sociak media doen wij ons uiterste best om u zo goed mogelijk te informeren over waar, wanneer, welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Soms zijn we hierbij afhankelijk van derden als het gaat om informatievoorziening.

Op dit moment wordt gewerkt aan:

 • Herbestraten gedeelte Westerstraat/ De Pieterlanden op Marken.
  In de week van 19 maart 2018 starten wij met de werkzaamheden ten behoeve van het herstel van de rijbaan van de Westerstraat/De Pieterlanden. De werkzaamheden betreffen het herstellen van de afwatering en de kantopsluiting van de rijbaan vanaf Westerstraat nr. 2A tot het voetpad nabij De Pieterlanden nr. 8. De werkzaamheden duren naar verwachting 1 week. In verband met de veiligheid is autoverkeer richting de garages aan De Pieterlanden tijdens de werkzaamheden niet mogelijk. Wij vragen uw begrip hiervoor. Het is mogelijk dat u enige hinder ondervindt van de werkzaamheden. Wij doen er alles aan om deze hinder tot een minimum te beperken. U kunt hier zelf ook aan bijdragen. Daarom vragen wij u om:

  -    Tijdens de werkzaamheden niet te parkeren op het aangegeven weggedeelte of in de garages van De Pieterlanden;
  -    Medewerking te verlenen op verzoeken van de aannemer en/of gemeente.
  Neemt u voor eventuele vragen en/of opmerkingen gerust contact op met de heer J. Tol. Hij is bereikbaar per telefoon (0299) 658 655 of via de email op j.tol@waterland.nl

 • Herstelwerkzaamheden Bernhardbrug
  Op basis van het weerbericht heeft de provincie Noord-Holland besloten de werkzaamheden uit te stellen en op te schorten naar het weekend van 24/25 maart 2018. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de werkzaamheden in het weekend van 17 en 18 maart uit te voeren. De overgangsvoeg van de weg naar het brugdek vertoont een loszittend deel en het asfalt heeft bij de brugopgangen scheuren en diepe sporen. Voor personenauto's wordt een omleidingsroute ingesteld, voor vracht- en busverkeer is er een volledige stremming. U kunt verdere informatie in onderstaande brief vinden en op de website van de Provincie via www.noord-holland.nl. PDFBewonersbrief herstelwerkzaamheden Bernardbrug Monnickendam

 

Werk in uitvoering