Werk in Uitvoering

Gemeente Waterland werkt, samen met haar partners, voortdurend aan de verbetering van onze leefomgeving.  Maar ook provincie, Hoogheemraadschap of andere instanties zijn soms aan het werk in Waterland.

Dat is noodzakelijk, maar soms ook lastig voor u als inwoner of bezoeker. Via onze website, de gemeentepagina en via sociak media doen wij ons uiterste best om u zo goed mogelijk te informeren over waar, wanneer, welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Soms zijn we hierbij afhankelijk van derden als het gaat om informatievoorziening.

Op dit moment wordt gewerkt aan:

 

  • Herbestraten dorpsstraat zuiderwoude tussen Burgemeester Peereboomweg en Kerk. Op maandag 14 mei 2018 wordt gestart met het herbestraten van een gedeelte van de Zuiderwouder Dorpsstraat. Het betreft het weggedeelte tussen de brug Burgemeester Peereboomweg en de ingang van de kerk. In verband met de is de doorgaande route tussen Zuiderwoude en Broek in Waterland gestremd van maandag 14 t/m vrijdag 25 mei 2018. De Buurtbus Waterland, lijn 419, rijdt niet verder dan Zuiderwoude. Reizigers van/naar Broek in Waterland wordt geadviseerd om, om te reizen via Monnickendam. Afzettingen en omleidingen worden met bebording aangegeven. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Wagelaar BV. De werkzaamheden worden namens de Gemeente Waterland begeleid door de heer J. Tol van de afdeling Openbare Werken. De heer Tol is telefonisch bereikbaar op (0299) 658 655 of via de email op j.tol@waterland.nl 
  • Asfaltreparatie gedeelte Hogedijk Katwoude en Wagengouw Broek in Waterland
    De gemeente voert asfaltreparaties uit aan de Hogedijk tussen huisnummer 18 en huisnummer 32 in Katwoude en aan de Wagengouw tussen de Galggouw en huisnummer 36 in Broek in Waterland. De werkzaamheden bestaan uit het repareren van scheuren en gaten door vorstschade en bijwerken van oude reparaties. Woensdag 9 mei worden de scheuren geseald. Voor de werkzaamheden hoeft de weg niet worden afgesloten. Wel kunnen er tijdelijke stremmingen van korte duur zijn. Wilt u de aanwijzingen van de aannemer en verkeersregelaar opvolgen?  De werkzaamheden op beide locaties worden gecombineerd uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.
    Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact op met de heer E. Bootsman. U kunt hem bereiken per telefoon (0299) 658 573 of via e-mail op e.bootsman@waterland.nl.

 

Werk in uitvoering