Duurzaamheid

De gemeente Waterland heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Om de aarde ook in de toekomst leefbaar te houden kun je juist op lokaal niveau een heleboel doen.

Minder energieverspilling, meer bloemen en het opwekken van duurzame energie zijn onderwerpen waar de gemeente samen met inwoners aan wil werken. Dit alles onder het mom van “alleen ga je sneller, samen kom je verder”.

Om het brede scala aan gemeentelijke initiatieven op een rij te zetten is de duurzaamheidsagenda opgezet; een concreet plan van aanpak voor het verduurzamen van de gemeente. De Duurzaamheidsagenda is een levende
agenda die gevuld is met praktische plannen en data waarop ze uitgevoerd zullen worden. In onderstaand overzicht leest u over de verschillende initiatieven en bijeenkomsten die in dit kader georganiseerd en uitgevoerd zijn.

Duurzaamheidsagenda cartoon